2023. Drosmes Taka Ogre

2023. Liepājas posma karte - Liepājas jūrmalas parks

2023. Rīgas posma karte - Biķernieku trase

2023. Daugavpils posma karte - Ruģeļu ūdenskrātuve

2023. Telšiai posma karte - Zakso kalns

2023. Ogres posma karte - Zilie kalni, Dubkalnu karjers

2023. "Drosmes taka" karte - Beberliņi, Liepāja